ผู้ก่อตั้ง
  นีโอ ไลฟ์ฯ เป็นธุรกิจขายตรงเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทย ให้คนไทยได้มีอาชีพธุรกิจเป็นของตนเองแบบง่ายๆ ไม่ต้องยุ่งยากสลับซับซ้อนทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจสร้างเนื้อ สร้างตัวได้ โดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการลงทุนและขาดทุน
      นีโอ ไลฟ์ฯ ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเป็น บริษัท นีโอ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ตามหมายเลขทะเบียนการค้าเลขที่(2)787/2544 โดยมีนโยบายในการจัดตั้งบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
            1. ต้องการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้มีสุขภาพที่ดีและได้ใช้สินค้าที่ดีมีประโยชน์
            2. ต้องการสร้างระบบธุรกิจให้เป็นงานอาชีพ เสริมสร้างรายได้สู่พี่น้องประชาชน
            3. ต้องการฝึกอบรม สร้างบุคลากร คุณภาพ ให้แก่สังคมอันเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศชาติ
      นีโอ ไลฟ์ฯ ได้ผ่านการจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามทะเบียนเลขที่นร.0307/2433 และได้ใบอนุญาตให้เป็นสถานที่จำหน่ายยาแผนโบราณ ตามทะเบียนเลขที่ 5/2545 นีโอ ไลฟ์ฯ มีสำนักงานทำการตั้งอยู่ที่ เลขที่169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-401-1000 โทรสาร 02- 401-8554 นีโอ ไลฟ์ฯ ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพใช้แล้วเห็นผล คุ้มค่า คุ้มราคา จากผลการศึกษาวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก วัตถุดิบ ที่มีคุณภาพสูงและกระบวนการผลิตที่ต้องการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสุดมาตรฐานเดียวกันกับการผลิตยาแผนปัจจุบัน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกรายการของ นีโอ ไลฟ์ฯ สามารถขายตัวเองได้ และเป็นที่ยอมรับเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆทั่วไป
      เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้มีธุรกิจสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นของตนเองอย่างแท้จริง นีโอ ไลฟ์ฯ จึงได้ใช้แผนการตลาดที่ง่ายๆ แต่ทำแล้วสามารถประสบความสำเร็จได้จริงๆ นั่นคือ ระบบแผนการตลาดแบบไบนารี่ บาลานซ์เลค ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
      ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นของ ท่านนพรุจ เวชกุล และท่านพรรณชนก สุขชุม 2ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ทำให้วันนี้ นีโอ ไลฟ์ฯ เป็นธุรกิจที่มีความพร้อมสมบูรณ์ในทุกๆด้าน ที่จะเป็นที่พึ่งพิงที่มั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังเสาะแสวงหาโอกาสที่ดีที่สุดให้กับชีวิต

เอกสารจดทะเบียน